Your browser does not support JavaScript!

استفاده از آموزشهای این قسمت مناسب زبان آموزان سطوح متوسط و پیشرفته میباشد.

در هر قسمت یک مبحث از گرامر بصورت کامل توضیح داده میشود.

مانند سایر قسمتهای سایت ZabanZone مطالب این قسمت به عنوان مکمل آموزشگاه یا سایر کلاسهای شماست و قابلیت جایگزینی آنها را ندارد.

برای دانلود آموزشها میتونید از سایت آپارات اقدام کنید.

تمام آموزشها به زبان انگلیسی میباشد و از فارسی استفاده نشده.

در صورت مواجه با هر اشتباه یا اشکال، یا داشتن پیشنهاد و انتقاد میتونید از ID تلگرام زیر با ما در تماس باشید:

@javidhb

Title Duration

Collective Nouns

آموزش کوتاه Collective Nouns (اسم جمع) به زبان انگلیسی - مناسب برای زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته

02:21

Simple Present

آموزش کامل حال ساده به زبان انگلیسی (مناسب زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته)

16:00

Action and Non-action Verbs

آموزش گرامر انگلیسی:: Action and Non-action Verbs تفاوت این دو دسته از افعال و نکات گرامری مربوط به آنها.

05:45

Adjectives ending in -ed and -ing

آموزش گرامر انگلیسی:: صفاتی که به ed و ing ختم میشوند. (معنی و تفاوت آنها)

03:36

Going to vs Present Continuous

آموزش کوتاه تفاوت زمان حال استمراری و going to در مورد آینده

02:37

Too - Too much - Too many

گرامر - آموزش too - too much - too many

04:53

Enough

آموزش گرامر انگلیسی:: enough

05:07

Should and Should have

آموزش گرامر انگلیسی:: Should - Should have

04:56

Used to - Would

آموزش گرامر انگلیسی :: Used to and Would برای بیان تغییر یا عادتهای گذشته

04:15

Get used to - Be used to

آموزش گرامر انگلیسی :: Get used to and Be used to برای نشان دادن تغییر از عادتهای قدیم به جدید و همچنین عادت جدید

03:07

Present Continuous

آموزش کامل گرامر انگلیسی :: زمان حال استمراری

07:15

Inversion

آموزش گرامر انگلیسی :: Inversion

05:26

Conditional - First Conditional

آموزش گرامر انگلیسی :: شرطی نوع اول

02:43

Conditional - Second Conditional

آموزش گرامر انگلیسی :: شرطی نوع دوم

03:49

Conditional - Third Conditional

آموزش گرامر انگلیسی :: شرطی نوع سوم

02:49