Your browser does not support JavaScript!

یک استندآپ (stand-up) از Kevin Hart به همراه یادگیری واژگان، گرامر و اصطلاحات بکار رفته شده

برای دسترسی به تمام مطالب این ویدئو از بالای صفحه PDF رو دانلود کنید.