Your browser does not support JavaScript!

در این قسمت با مردی آشنا خواهید شد که قصد خودکشی با پریدن از یک ساختمون رو داره، اما بین زمین و آسمون تصمیم میگیره روشهای دیگه رو امتحان کنه که زودتر خلاص بشه!